การติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 18.04

  1. ติดตั้ง Node.js ด้วยคำสั่ง

apt install nodejs

เสร็จแล้วเช็ค version ด้วยคำสั่ง

node -V

2. ติดตั้ง npm เพื่อจัดการ package ต่างๆ ของ Node.js ด้วยคำสั่ง

apt install npm

เสร็จแล้วเช็ค version ด้วยคำสั่ง

npm -V